Immigration to Kouzaki Town

[Quote:https://ja.wikipedia.org/wiki/神崎町]

Immigration to around Kouzaki Town , Chiba

Kanzaki Town is a town located in Katori County, Chiba Prefecture.

Municipality ChibaKouzaki Town
Region 東地域
Population (people) 6142
Area (sq. Km) 19.9
Population density 308.64

ChibaKouzaki Town gender ratio

Inhabitant tax of Kouzaki Town,Chiba

Prefectures Municipality Equal share Income ratio
Prefectures Municipality Prefectures Municipality
Chiba Kouzaki Town 1,500yen 3,500yen 4% 6%
Inhabitant tax amount(Case:400万円) 1,500yen 3,500yen 70,400yen 105,600yen
Annual amount of residence tax(Total) 181,000yen

Kouzaki Town's migration support information etc.

Kouzaki Town's migration support PR video

【Experience】Pros and cons of migrating to Kouzaki Town

List of municipalities in Chiba

Top